НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1905“ – град БЪЛГАРОВО обявява свободна позиция за ЧИТАЛИЩЕН БИБЛИОТЕКАР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1905“ – град БЪЛГАРОВО, общ. БУРГАС обявява свободна позиция за ЧИТАЛИЩЕН БИБЛИОТЕКАР

на трудов договор по заместване

 

Според чл.38 и 39 от Закона за читалищните библиотеки за длъжността библиотекар в читалищна библиотека могат да кандидатстват лица, които притежават:

  1. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл или
  2. средно образование с професионална квалификация „библиотекар“.

 

  1. Ако кандидатът не отговаря на горните 2 изисквания, ще бъдат разглеждани и кандидатури с висше образование със сходно направление.

 

Месторабота: Библиотеката към Читалището на град Българово

Заплащане: Минимален размер на основната работна заплата 650лв

Работно време: 8 часов работен ден (от понеделник до петък)

 

Документи за кандидатстване на място:
– Заявление;
– Автобиография – CV;
– Копие от диплома за завършено образование;
– Копие от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове и квалификации свързани с изискванията за заемане на длъжността

 

или през обявата в платформата на jobs.bg

 

Място на подаване на документите – при секретаря на читалището от понеделник до петък 9-17ч или през обявата в платформата на jobs.bg.

Срок за подаване на документи: до 22.12.2021 г.

Все още няма коментари.

Вашият коментар