Настоятелство

Галина Дараданова – председател
Членове:

Пенка Георгиева
Людмил Рачев
Стойчо Кавалджиев
Галин Комитов
Милена Комитова
Неделчо Милчев
Проверителна комисия:
Янка Янкова
Ваня Кирова
Иван Русев