Обява за читалищен библиотекар

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие -1905”, град Българово, общ. Бургас

ТЪРСИ да назначи ЧИТАЛИЩЕН БИБЛИОТЕКАР на трудов договор по заместване

 

Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика:

– Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд.

– Извършва библиотечно-информационно обслужване и осъществява подвижни форми за библиотечно-информационно обслужване при необходимост.

– Извършва краеведска дейност.

– Участва в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи.

– Съдейства за повишаване на образователното ниво, продължаващото образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и разширяването на електронния достъп до информацията.

Изисквания за заемане на длъжността:

–    Професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл;

или

–  Средно образование с професионална квалификация „библиотекар“ или придобита квалификация след успешно преминат курс на обучение.

Месторабота: Библиотеката към Читалището

Заплащане: Минимален размер на основната работна заплата 650 лв

Работно време: 8 часов работен ден

Документи за кандидатстване:
– Заявление;
– Автобиография – CV;
– Копие от диплома за завършено образование;
– Копие от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове и квалификации свързани с изискванията за заемане на длъжността;

Място на подаване на документите – при секретаря на читалището от понеделник до петък 9-17ч или през обявата в платформата на jobs.bg.

Срок за подаване на документи: до 15.11.2021 г.

Все още няма коментари.

Вашият коментар