Покана за общо отчетно-изборно събрание 07.12.2023 г.

Насроченото за 16.11.2023 г. общо отчетно изборно събрание се провали поради липса на кворум. С протокол № 28 от 16.11.2023 г. от извънредно заседание на настоятелството, насрочваме нова дата 07.12.2023 г.

Все още няма коментари.

Вашият коментар