Проекти

Народно читалище „Съгласие 1905“ от гр. Българово създава проекта „Шарен свят“  с идеята да  покаже съчетание на  съвременното и традициите в танцово-музикален спектакъл със същото име.  Проектът е оценен и е подкрепен от Национален фонд „Култура“ по програма „Подпомагане на любителското изкуство“ .