Архив | август 24, 2021

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие- 1905г.”, град Българово, общ. Бургас ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР  1.Длъжност Читалищен секретар 2.Правоотношение: Трудово 3.Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и  читалищната библиотека,  в това число да осъществява координация и контрол на документооборота на читалището, включващ цялостния технологичен […]

Цялата статия 0