Архив | ноември 22, 2021

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1905“ – град БЪЛГАРОВО обявява свободна позиция за ЧИТАЛИЩЕН БИБЛИОТЕКАР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1905“ – град БЪЛГАРОВО, общ. БУРГАС обявява свободна позиция за ЧИТАЛИЩЕН БИБЛИОТЕКАР на трудов договор по заместване   Според чл.38 и 39 от Закона за читалищните библиотеки за длъжността библиотекар в читалищна библиотека могат да кандидатстват лица, които притежават: професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на […]

Цялата статия 0