Архив | юни 17, 2022

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие 1905”, ЕИК- 000044819 град Българово, общ. Бургас ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР 1.Длъжност „Читалищен секретар“ 2.Правоотношение: Трудово 3.Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика: организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището (организация на текущата, основна и допълнителна дейност на читалището) и читалищната библиотека, в това число да […]

Цялата статия 0