Архив | ноември 8, 2023

viber_изображение_2023-11-08_15-55-45-819

Покана за общо отчено изборно събрание – 16.11.2023 г, 17:30 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НЧ «СЪГЛАСИЕ 1905»,   Въз основа на решение с протокол № 25/19.10.23 г. Настоятелството при НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «СЪГЛАСИЕ 1905» свиква ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО, което да се проведе на 16.11.2023 г. от 17.30 часа в сградата на читалището на адрес: гр. Българово ул. «Първи май» №1, при следния ДНЕВЕН […]

Цялата статия 0