Архив | ноември 29, 2023

viber_изображение_2023-11-29_13-27-38-993

Покана за общо отчетно-изборно събрание 07.12.2023 г.

Насроченото за 16.11.2023 г. общо отчетно изборно събрание се провали поради липса на кворум. С протокол № 28 от 16.11.2023 г. от извънредно заседание на настоятелството, насрочваме нова дата 07.12.2023 г.

Цялата статия 0