Библиотека

Библиотеката при народно читалище „Съгласие 1905″ в гр.Българово е създадена преди 116 години, с основаването на читалището. Нейната дейност започва с малко книги и списания, събрани и подредени в един шкаф от учителката Христина Антонова – инициатор за основаване на читалището. Председател е Петър Козарев. Учителят Васил Евтимов е първият библиотекар.
Библиотеката е любимо място за любознателните българовци. Книжният и фонд постепенно нараства. Допълва се с музикални носители за възрастни и деца: грамофонни плочи, записи на касети, диафилми, електронни носители – CD, DVD. В настоящия момент разполага с около 17650 библ.единици. Тя предлага на своите читатели художествена и отраслова литература за възрастни и деца. Притежава издания на английски и руски език за най-малките ученици.
Дарители на библиотеката са Христина Благоева – кн. „Моят град Българово“, която дари целия тираж от книгата за финансово подпомагане на читалището; Тончо Карабулков – сп.“Бъдеще“, кн.“Летописи на гр.Българово и родът Карабулкови“, както и други свои книги. Седем свои книги дари на библиотеката арх.Дунка Герганова от гр.Бургас. С ценни книги попълниха библиотечния фонд Софка Дюлгерова от гр.Българово и частен дарител от гр.Несебър. Дългогодишен дарител на абонамента на библиотеката е „Андезит“ ООД-гр.Бургас, както и други фирми и организации от гр.Българово, финансирали мероприятията на нашите малки читатели.

Читателите на библиотеката се обслужват от 1 библиотекар в две зали на площ от 70 кв.м.: заемна и читалня- компютърна зала. От 2010 г. библиотеката работи по дългосрочната програма „Глобални библиотеки – България” и предлага на читателите безплатен интернет. В залата са разположени 3 компютърни конфигурации, които се ползват от ученици, студенти и граждани за учебни справки, изработване на проекти, информация за безработни, връзки със страната и чужбина. За годината са направени общо 3720 посещения. В библиотеката се извършват PRINT, COPY и SCAN/копирни/ услуги за гражданите срещу заплащане.
Дарители на библиотеката са Христина Благоева-кн.”Моят град Българово”, която дари целия тираж от книгата за финансово подпомагане на читалището,Тончо Карабулков- сп. „Бъдеще”, кн.”Летописи на гр. Българово и родът Карабулкови”,както и други свои книги. Седем свои книги дари на библиотеката арх. Дунка Герганова от гр. Бургас. С ценни книги попълниха библ. фонд Софка Дюлгерова от гр. Българово и частен дарител от гр. Несебър. Дългогодишен дарител на абонамента за библиотеката е „Андезит”ОД-гр. Бургас , както и други фирми и организации от гр. Българово, финансирали мероприятията на нашите малки читатели.
РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ Е:
ПРЕДИ ОБЯД: ОТ 9.00 ДО 12.00; СЛЕД ОБЯД :ОТ14.00 ДО 17.00                                            ПОЧИВНИ ДНИ: СЪБОТА И НЕДЕЛЯ