Архив | Uncategorized

17475343_1537751346237537_1539360560_o

Обява за читалищен библиотекар

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие -1905”, град Българово, общ. Бургас ТЪРСИ да назначи ЧИТАЛИЩЕН БИБЛИОТЕКАР на трудов договор по заместване   Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика: – Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд. – Извършва библиотечно-информационно обслужване и осъществява подвижни форми за библиотечно-информационно обслужване при необходимост. – Извършва краеведска дейност. – Участва в […]

Цялата статия 0

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие- 1905г.”, град Българово, общ. Бургас ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР  1.Длъжност Читалищен секретар 2.Правоотношение: Трудово 3.Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и  читалищната библиотека,  в това число да осъществява координация и контрол на документооборота на читалището, включващ цялостния технологичен […]

Цялата статия 0