Компютърна зала

„Глоб@лни библиотеки – България“ цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.
Разполага с 3 компютъра на свободен достъп.
Услуги – интернет, набиране на текст, принтиране, ксерокопиране, скенер и др.
Работно време с читатели: 8.00 – 12.00 ч.
13.00 – 17.00 ч.
Почивен ден: събота и неделя

255782711_423964515776281_3141057855254427252_n