Контакти

Секретар: Тодорка Стоянова
Библиотекар: Елвира Митева – тел: 0884100239

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 13:00 и от 13:30 – 18:00

Почивни дни: събота и неделя

Народно Читалище Съгласие

  • гр.Българово, община Бургас, ул. Първи май №1