Контакти

Председател: Анна Тодорова – тел. 0897847602

Секретар:

Библиотекар: Йорданка Ганева

Елвира Митева – тел: 0884100239

Работно време:

Понеделник – Петък

9:00 – 12:00 и от 13:00 – 17:00

Почивни дни: събота и неделя

Народно Читалище Съгласие

  • гр.Българово, община Бургас, ул. Първи май №1