Настоятелство

Вяра Петрова Видова – Председател

Членове:

Ренета Мартинова Вефа

Веселка Маринова Йорданова

Петранка Темелкова Будинова

Анна Георгиева Тодорова

Проверителна комисия:

Таня Денчева Колева – Председател

Стефка Димова Кондова – член

Милен Руменов Стоянов – член