Настоятелство

Председател: Вяра Петрова Видова

Членове: Ренета Мартинова Вефа

Веселка Маринова Йорданова

Петранка Темелкова Будинова

Анна Георгиева Тодорова

Проверителна комисия: Таня Денчева Колева – Председател

Стефка Димова Кондова – член

Милен Руменов Стоянов – член