Настоятелство

Председател: Анна Георгиева Тодорова

Секретар: Мариана Николаева Среброва

Членове: 

Анна Георгиева Тодорова

Йордан Илиев Йорданов

Диана Димитрова Иванова

Гинка Койчева Петрова

Митка Желязкова Димитрова

Проверителна комисия:

Стефка Димова Кондова

Диян Паскалев Станев

Ирина Йосифова Василева