Настоятелство

Председател: Анна Георгиева Тодорова

Секретар: Мариана Николаева Среброва

Членове: Ренета Мартинова Вефа

Веселка Маринова Йорданова

Петранка Темелкова Будинова

Величка Йорданова Бурлакова

Проверителна комисия: Таня Денчева Колева – Председател

Стефка Димова Кондова – член

Милен Руменов Стоянов – член