Промяна на датата за Общо събрание

Уважаеми приятели,

По предложение на член от Проверителната комисия и гласувано от Настоятелството на НЧ „Съгласие 1905″ , Общото събрание се отлага за 30.05 от 10:00 часа.

Заповядайте!

Все още няма коментари.

Вашият коментар