ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие 1905”, ЕИК- 000044819 град Българово, общ. Бургас ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР 1.Длъжност „Читалищен секретар“ 2.Правоотношение: Трудово 3.Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика: организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището (организация на текущата, основна и допълнителна дейност на читалището) и читалищната библиотека, в това число да […]

Цялата статия 0

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 15.04.2022 г

Читалищното настоятелство при НЧ „Съгласие 1905”  – гр. Българово Ви кани на общо събрание на 15.05.2022 г. от 15:30 ч. в салона на Читалището при следния   ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на нови членове; 2. Приемане на бюджет 2022 г; 3. Обсъждане приемането на вътрешния правилник за организация дейността на читалището; 4. Откриване филиал в […]

Цялата статия 0

ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 05.03.2022г от 10 часа

Читалищното настоятелство при НЧ „Съгласие 1905” – гр. Българово Ви кани на ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 05.03.2022 г. от 10:00 ч. в салона на Читалището при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 1. Приемане на нови членове; 2. Отчет за дейността за 2021 г; З. Приемане на годишен финансов […]

Цялата статия 0
274550928_1080811815815938_506657673834140931_n

КОНКУРС „ВОДА“

КОНКУРС „ВОДА“ Кметство Българово, Народно читалище „Съгласие 1905″ и ОУ „Васил Левски“ град Българово за девета поредна година ще отбележат Световния ден на водата 22 март с провеждането на традиционния конкурс „ВОДА“. Територията на България е изключително богата на минерални извори с най-различни качества на водата. Ако трябва да се обхванат в едно изследване всички […]

Цялата статия 0