Обява за провеждане на Общо събрание

Народно читалище „Съгласие 1905″ Ви кани на Общо събрание, което ще се проведе на 28.03. 2021 г. от 10:00 часа в читалището.

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове

2. Отчет на дейността за 2020 г.

3. Финансов отчет за 2020 г.

4. Доклад на Проверителната комисия

5. Приемане на бюджет 2021 г.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Все още няма коментари.

Вашият коментар